Innowacyjne Gospodarstwo

Oferta

Produkcja Materiału Siewnego

Hodowla Bydła HF

Produkcja Mleka

Innowacyjność od

1993

1993

O nas

PPHU „Wieszczyczyn” Sp. z o.o. jest gospodarstwem rolnym, które rozpoczęło funkcjonowanie w 1993 roku.

Specjalizuje się w produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, ze szczególnym naciskiem na produkcję zbóż z przeznaczeniem na kwalifikowany materiał siewny oraz hodowlę bydła mlecznego rasy HF.

Wszystkie stopnie działalności potwierdzone są stosownymi atestami i licencjami. Gospodarstwo uczestniczy również w licznych targach i wystawach branżowych.

Od powstania gospodarstwa właścicielom przyświeca dewiza harmonijnego rozwoju łączącego rozwój technologiczny i efektywność gospodarowania z zachowaniem walorów otaczającej przyrody. Stąd też obok unowocześniania gospodarstwa, zakupów nowoczesnego sprzętu i modernizacji realizowane są zadania proekologiczne i zadania sprzyjające bioróżnorodności np.: budowa zbiornika małej retencji, szczelnych płyt obornikowych i płyt silosowych.

Zboża ozime

Pszenica ozima FOXX C/1

 • Jakościowa A
 • wysoka liczba opadania
 • rośliny średniej długości
 • wysoka zawartość białka
 • odporna na choroby zwłaszcza na mączniaka i rdzę żółtą

Pszenżyto ozime BELCANTO C/1

 • Rośliny odporne na suszę , mrozoodporność wysoka 5
 • Wysoka zdolność krzewienia
 • bardzo dobra odporność na porastanie
 • Wysoka zawartość białka
 • bardzo grube , wyrównane ziarno. wysokie plonowanie

Pszenżyto ozime ROTONDO C/1

 • duża mrozoodporność

 • na gleby średnie i dobre

 • bardzo dobra krzewistość

 • bardzo wysoka zawartość białka

Jęczmień ozimy KWS Kosmos C/1

 • Rośliny średnio-wysokie

 • Duża odporność na wyleganie

 • Wysoka mrozoodporność

 • Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy

Żyto ozime Dańkowskie Diament C/1

 • Dobra odporność na choroby oraz wyleganie

 • Wysokość roślin średnia

 • Odmiana odporna na porastanie ziarna w kłosie

 • Wysoka liczba opadania , doskonała na cele młynarsko-piekarskie

Pszenżyto ozime TADEUS C/1

 • Najwyższa odporność na porastanie

 • Zimotrwałość 5,5, odporne na suszę

 • Krótkie źdźbło, rośliny średniej długości

 • Duża odporność na choroby

Jęczmień ozimy wielorzędowy JAKUBUS C/1

 • wysoka odporność na pleśń śniegową
 • wysoka zimotrwałość
 • Sprawdza się na każdym jęczmiennym stanowisku uprawy, zwłaszcza na słabsze gleby

Pszenica Ozima EUFORIA C/1

 • Pszenica jakościowa klasa A/E

 • Bardzo dobra zimotrwałość

 • Wysoka zawartość białka oraz glutenu

 • Odporna na wyleganie

 • Tolerancja na przedżniwny porost ziarna

 • Rośliny średnio wysokie

Jęczmień Ozimy Dwurzędowy BIANCA C/1

 • Bardzo wysoka odporność na wyleganie
 • Dobrze wykształcone, grube ziarno, wysokie  MTN, wysokie plonowanie
 • Bardzo dobra zimotrwałość
 • Wysoka odporność na choroby

Łubin wąskolistny gorzki KARO C/1

 • Wysoka MTN

 • Wysoka zawartość alkaloidów

 • rośliny średnio wczesne

 • średni termin dojrzewania

 • na gleby lekkie i śrdnie

Pszenica Ozima KWS REVOLVER C/1

 • Odmiana chlebowa
 • Bardzo dobra zimotrwałość 4,5 pkt
 • toleruje uprawy w monokulturze
 • Odporna na wyleganie
 • Duża odporność na porastanie ziarna
 • Rośliny średnio wysokie
 • dojrzewnie średnio-późne

JĘCZMIEŃ OZIMY DWURZĘDOWY

KWS INFINITY C/1

             – wysokie plonowanie

             – rośliny niski odporne na wyleganie

             – zimotrwałośc 4,5 pkt

            – odporny na choroby

 

 

Pszenżyto ozime TRIBUTO C/1

 • Nadaje się również na słabe gleby

 • bardzo dobra odporność na choroby

 • duża odporność na porastanie

 • bardzo dobra zdolność krzewienia

 • tolerancja na niskie pH

Pszenżyto Ozime TRISMART C/1

 • Wczesna odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła

 • Stabilnie plonuje na terenie całego kraju

 • Odmiana o średniej długości słomy i średniej odporności na wyleganie

 • Dobra odporność na choroby

 • Bardzo dobra zimotrwałość (6 w skali 9)

 • Nasiona o wysokiej MTZ i bardzo dobrym wyrównianiu

 • Zalecana norma wysiewu wynosi 360-380 kiełkujących nasion na 1 metr kwadratowy. tj. 160-180 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenica ozima

SY LANDRICH C/1

 • Posiada grube, dorodne ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu
 • Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością -5
 • Odporna na wyleganie
 • Bardzo dobre parametry młynarskie i jakościowe ziarna
 • Bardzo dobre krzewienie
 • Duża odporność na choroby : rdzę, mączniaka prawdziwego.

Pszenica ozima SY DUBAJ C/1

 • bardzo dobra zimotrwałość

 • Rośliny niskie odporne na wyleganie

 • późny termin kłoszenia

 • średni termin dojrzewania

 •  bardzo dobre parametry wypiekowe

GORCZYCA BIAŁA GRACJA C/1

 • polecana do uprawy w całym kraju

 • wysoka mątwikobójczość

 • odmiana średnio – późna

Żyto ozime DRAGON C/1

 

 • Dobra odporność na wyleganie

 • Wysoka liczba opadania

 • odmiana wczesna

 • ziarno wyrównane
 • duże predyspozycje do uprawy na glebach słabych

 

Pszenica ozima ANNIE C/1

oścista 

 • grupa  jakosciowa E
 • odporna na wyleganie
 • wczesne dojrzewanie
 • bardzo dobra zimotrwałość 5
 • ości sterczą na boki
 • duża zdolność krzewienia

Zboża jare

Owies jary ARKAN C/1

 • Nasiona zółtoziarniste
 • Wysoka odporność na wyleganie
 • Równomiernie dojrzewanie
 • Odmiana nadajaca sie na słabe stanowiska
 • Średnia zawartość łuski
 • Wysoka zawartość białka

JĘCZMIEŃ JARY ALLIANZ  C/1

 • Bardzo wysoka zawartośc białka
 • Dobra odpornośc na wyleganie
 • Na gleby średniej jakości
 • Doskonała krzewistość i plonowanie
 • Przydatna do mieszanek zbożowych

Jęczmień jary FARMER C/1

 • Odmiana idealana na słabe gleby
 • Bardzo dobra odpornośc na wyleganie
 • Ziarno dobrze wyrównane , grube
 • Wysoka zawartość białka

Owies jary GNIADY C/1

 • Owies zwyczajny – czarny

 • Rośliny niewysokie, odporne na wyleganie

 • Średni termin dojrzałości

 • Posiada zwiększoną zawartość Fe i Mn co powoduje lepszą wydajność organizmu (konie, gęsi)

Bydło – Rasa Holsztyno-Fryzyjska

Firma zajmuje się hodowlą bydła mlecznego rasy Holsztyno-Fryzyjskiej. Stado znajduje się pod oceną hodowlaną. Sprzedajemy zarówno cielęta, jak i jałówki cielne.

 • Sprzedaż cieląt
 • Sprzedaż jałówek cielnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji materiału siewnego zbóż w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Wieszczyczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel szczegółowy „Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej” zostanie w przedsiębiorstwie osiągnięty bezpośrednio po realizacji inwestycji, tj. po zakupie planowanego wyposażenia tj. kompletnej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion oraz modernizacji budynku przeznaczonego do instalacji linii.

Wskaźnikiem realizacji celu będzie zmodernizowany budynek oraz zainstalowana linia do produkcji materiału siewnego.

„Wprowadzenie innowacyjnego procesu przygotowania i wprowadzenia do sprzedaży materiału siewnego zbóż w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Wieszczyczyn” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją inwestycji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy zapytania ofertowe:

Budowa – dodano 2016-12-20

Zamówienie na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych związanych z przystosowaniem budynku do posadowienia linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (plik zapytanie ofertowe linia do czyszczenia)

Zapytanie ofertowe budowa

Załącznik przedmiar robót

informacja o wyniku postępowania

Linia do czyszczenia – dodano 2016-12-20

Zamówienie na dostawę fabrycznie nowej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (pliki: zapytanie ofertowe budowa +załącznik przedmiar robót)

Zapytanie ofertowe linia do czyszczenia

Informacja o wyniku postępowania